Báo giá

Bán máy cắt băng dính tự động một trục

Bán máy cắt băng dính tự động một trục

Bán máy cắt băng dính tự động một trục Nhà máy băng dính Minh Sơn nhận chuyển giao công nghệ cắt băng dính bằng máy cắt tự động gồm một trục, hai trục, ba trục và công suất lớn sử dụng máy cắt tự động đến bôn trục. Dưới đây là sản phẩm có bán tại nhà sản xuất băng dính và thiết bị đóng gói Minh … Đọc Thêm

Báo giá băng dính tháng 8 năm 2016

Báo giá băng dính tháng 8 năm 2016 Click vào để xem chi tiết=>Báo giá các loại băng dính thường từ 01/05/2016 Click vào để xem chi tiết=>Báo giá các loại băng dính điện từ 01/05/2016   Click vào để xem chi tiết=>Báo giá các loại băng dính in logo (in chữ) từ ngày … Đọc Thêm